Προώθηση μέσα από το Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης

Το Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης δημιουργεί συντονισμένες κινήσεις καταναλωτών, συνεργασίες, ποικίλους τρόπους προώθησης και διαφήμισης, συμφωνίες ανταλλαγής υπηρεσιών, αλληλοϋποστήριξη επιχειρήσεων.