Επικοινωνία

Καλούμε, όποιον θέλει να συστρατευτεί και να συμπορευτεί στο Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης, να επικοινωνήσει στo email: pda.hellas@gmail.com και να συμμετάσχει στην μεγάλη πανελλαδική προσπάθεια αλληλοϋποστήριξης, συνεργασίας, προώθησης και ενότητας.