Εντάξου στο Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης

Το Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης απευθύνεται αφενός στον κάθε Έλληνα πολίτη – καταναλωτή προκειμένου να συμμετέχει στην συνεχή ανάδειξη επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και αφετέρου σε ΜΜΕ, ιδρύματα, οργανισμούς και Ελληνορθόδοξους φορείς που επιθυμούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση της προβολής και προώθησης.

Καλούμε, όποιον θέλει να συστρατευτεί και να συμπορευτεί στο Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης, να επικοινωνήσει στo email: pda.hellas@gmail.com και να συμμετάσχει στην μεγάλη πανελλαδική προσπάθεια αλληλοϋποστήριξης, συνεργασίας, προώθησης και ενότητας.

Το Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης βασίζει την λειτουργία του σε εθελοντές Πατριώτες και ως εκ τούτου τηρείται σειρά προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση.