Τι είναι το Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης;

Το ΠΔΑ είναι ένας φορέας που σαν στόχο έχει να επιβραβεύσει και να προωθήσει επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που στηρίζουν την Ελληνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο με ανθρωπιά και αλληλεγγύη.

Επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που σέβονται τις αργίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που πάνω απ’ το κέρδος βάζουν την Ελλάδα, επιχειρήσεις που δίνουν εργασία σε συνανθρώπους μας, που στηρίζουν τα Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, επιχειρήσεις που στέκονται απέναντι στις πολυεθνικές αλλά και σε εγχώριους κερδοσκόπους, αξίζει να επιβραβευτούν, να προβληθούν και να υποστηριχτούν από όλους μας.
Ο μοναδικός αξιόπιστος φορέας αξιολόγησης και πιστοποίησης για την ανάδειξη των επιχειρήσεων αυτών είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης ο οποίος στην πράξη δοκιμάζει υπηρεσίες, προϊόντα και κυρίως το ήθος και την φιλανθρωπία του κάθε επιχειρηματία. Ως εκ τούτου η δική σας και μόνο η δική σας γνώμη, ως Έλληνες πολίτες – καταναλωτές, μπορεί να βεβαιώσει και να αναδείξει το ποιες επιχειρήσεις επιβάλεται να στηριχθούν, να προτιμηθούν και να προβληθούν από το Πατριωτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης.

Πρώτα η Πατρίδα, ο Έλληνας και μετά το κέρδος.

Αλληλοϋποστήριξη, Συνεργασία, Προώθηση, Ενότητα.